Esbaş Faz 2 Genişleme Bölgesi İşi

300.000 m³ kazı, 230.000m³ dolgu işi
7.000 m² beton yol ve atık su, yağmur suyu, temiz su, elektrik, doğalgaz, drenaj, yangın  alt yapı işlerinin yapılması
15.000 m² istinat perdesi
2.200 mt fore kazık işi

İşveren :

Sözleşme Kapsamı :

Sözleşme Tarihi :

Mevkii :

Makina parkımızı incelemek için tıklayınız