Ankraj

Ankraj

Ankraj, zemin içine belli bir açıyla açılmış olan deliğe, yüksek dayanımlı ve korozyona karşı korumalı olan özel çelikten ön germeli bir halat ya da halatlar demeti yerleştirerek, beton enjeksiyonu yapılmasından oluşturulan yapısal uygulamalardır. Ankrajlar üzerine uygulanan gerilme kuvvetini zemine iletir. Zemin çivisi ise (pasif ankraj) , derin kazı ile yapılan yapılarda kazı durabilite uygulamalarında ve şev stabilitesinin desteklenmesinde zemin yüzeyinden zemine yük aktarımını sağlayan bir destekleme elemanıdır.