Altın Ova

Altın Ova

8700 m³ hafriyat, 4250 m² istinat duvarı imalatı tamamlanmıştır.